Evaluatie studiekeuzein1dag en Kickstart coaches

Kickstart streeft naar innovatie! Daarom hebben we een enquête afgenomen bij onze deelnemers van Studiekeuzein1dag. Afgelopen jaar hebben 158 deelnemers zo’n formulier volledig ingevuld. We laten jullie graag zien welke conclusies we uit die evaluatieformulieren kunnen trekken.

Kickstart streeft naar innovatie! Daarom hebben we een enquête afgenomen bij onze deelnemers van Studiekeuzein1dag. Afgelopen jaar hebben 158 deelnemers zo’n formulier volledig ingevuld. We laten jullie graag zien welke conclusies we uit die evaluatieformulieren kunnen trekken.

Tevredenheid Kickstart coaches
Het gemiddelde rapportcijfer dat deelnemers aan onze Kickstart coaches gaven was een 8,1. De woorden die zij het meest gebruikten om onze coaches te beschrijven zijn in de woordwolk rechts weergeven.

Tevredenheid Programma
Het gemiddelde cijfer dat aan de inhoud van de oefeningen wordt gegeven is een 7.5De woorden die zij het meest gebruikten om ons Studiekeuzein1dag-programma te beschrijven staan in onderstaande woordwolk weer gegeven.

TweeTevredenheid over Studiekeuze in 1 dag
Het gemiddelde rapportcijfer dat men geeft aan de Studiekeuzein1dag training is een 7.9. Onze deelnemers geven aan dat ze Studiekeuzein1dag erg nuttig vonden omdat ze naar huis gaan met een concrete studie Top-3. Bovendien vinden ze het fijn dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken naar de beste studiekeuze. Zo worden niet alleen de interesses en persoonlijkheid bij het keuzeproces betrokken, maar ook naar de passies en kwaliteiten van een deelnemer.