Pedro Pedro

In 2011 heb ik KickStart opgericht omdat ik zag dat veel mensen worstelden met hun studie- en loopbaankeuzes, terwijl dit ook een mooi en leerzaam traject kan zijn. Daarvoor was ik jarenlang actief als freelance loopbaan- en studiekeuze-coach en trainer. Ik geloof erin dat als mensen zichzelf beter leren kennen, zij betere keuzes kunnen maken. Mijn passie is dan ook om dagelijks mensen inzicht te geven in wie ze zijn, wat ze kunnen en wat hen drijft, om daar vervolgens de juiste studie of beroep aan te koppelen.

Studiekeuze: pubers en kiezen

11 februari 2020

Pubers en keuzes maken

Hoe komt het nou dat het zo moeilijk is voor jongeren om een studiekeuze te maken? De hogere kosten, de opgevoerde studiedruk en het toenemende aanbod van studies hebben allemaal invloed op de studiekeuze van jongeren. Maar met name het zich nog ontwikkelende puberbrein maakt de keuze lastig.

Het puberbrein

In de puberteit maken de hersenen een groeispurt door. Juist het hersengebied dat belangrijk is voor het maken van een goede planning, de zogenaamde ‘prefrontale cortex’, is nog volop in ontwikkeling. Deze is verantwoordelijk voor intelligent en doelgericht gedrag, en het maken van moeilijke beslissingen op de lange termijn. Pubers doen liever iets op de korte termijn wat leuk is, dan iets op de lange termijn wat weinig prikkels veroorzaakt, zoals een studiekeuze maken. Deze wordt liever zo lang mogelijk uitgesteld.

Wat nog meer?

Andere factoren die de studiekeuze van jongeren beïnvloeden, zijn zaken als:

  • Goed bedoelde hulp van ouders die vaak als druk door kinderen wordt gezien, hetgeen averechts kan werken (uitstelgedrag of niet kiezen).
  • Leeftijdsgenoten die invloed hebben op het keuzeproces. Pubers willen graag ergens bij horen en kiezen daardoor dezelfde richting als hun vrienden, zonder na te denken of het bij hen past.
  • Onvoldoende begeleiding vanuit de school (door een tekort aan middelen en tijd), waardoor leerlingen niet aangezet worden tot het maken van een doordachte studiekeuze.

Tips

In ons volgende blog geven we tips hoe u, als ouder, uw kind het beste kunt begeleiden bij het maken van de juiste studiekeuze. Als u daar niet op wilt wachten dan kunt u ons altijd bellen op 020-8932754 of mailen info@kickstartcoaching.nl.